StepStone

Ville de Bruxelles - Stad Brussel - Adjunct-directeur bij de Directie Plan - Dienst Klimaat binne... (BB-1C52E)

Trouvé dans: Neuvoo Bulk BE

Description:

Functieomschrijving

Missie:

 • De strategische doelstellingen concretiseren die werden vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen, de algemene directie en de directie Plan
 • De operationele, administratieve en begrotingsopvolging van de verschillende projecten, plannen en actieprogramma’s van de organisatorische eenheid Klimaat binnen de Directie Plan coördineren en verzekeren, in verband met milieu, duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn (klimaatplan, gemeentelijk waterplan, luchtkwaliteit, zero afval, cirkeleconomie, stedelijke landbouw, sensibilisering)
 • De teams aansturen (10 administratief en technisch medewerkers) en hun functioneren trachten te optimaliseren
 • Taken:

 • De behoeften bepalen, de doelstellingen vaststellen, de procedures vaststellen/aanpassen/controleren, de resultaten evalueren, motiveren, coachen, de competenties van het personeel ontwikkelen
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen, uitvoeren en/of implementatie van projecten die specifiek zijn voor actieplannen met betrekking tot duurzame ontwikkeling, binnen de gestelde of overeengekomen termijnen
 • De operationele uitvoering van de doelstellingen plannen en superviseren, de resultaten evalueren. Verantwoordelijk zijn bij de gewestelijke instanties voor de goede uitvoering van de door het Gewest en de Stad opgestelde programma's
 • Nuttige informatie verschaffen aan de verschillende interne en externe actoren om hen in staat te stellen de projecten uit te voeren
 • Bestelbonnen, facturen, alle documenten in verband met de activiteiten van de organisatorische eenheid controleren (flyers, brochures, brieven, workflow, enz.).
 • Team- en projectvergaderingen leiden, zoals begeleidende comités voor lopende projecten en studies
 • De integratie-, planificatie- en evaluatiegesprekken van de rechtstreekse medewerkers voeren. Deelnemen aan de selectiegesprekken
 • Nota’s, verslagen, brieven, pv’ s, jaarverslag, sollicitatiedossiers opmaken
 • Raadgevingen, advies en informatie verstrekken in zijn werkdomein
 • De noodzakelijke informatie meedelen aan de hiërarchie (vorderingsstaat van de dossiers, projecten, enz.), reportings uitwerken (scoreborden, statistische verslagen)
 • Profiel

 • Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 • Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 • Ervaring hebben van minstens 3 jaar in monitoring- en reportingbeheer van gesubsidieerde projecten
 • Over kennis en affiniteit beschikken in een of meerdere materies met betrekking tot milieu in stedelijke gebieden
 • Kennis hebben van het Brusselse institutionele landschap en van de wetgeving, de Brusselse milieuplannen en -programma’s; bovendien is ervaring binnen een met in de betrokken domeinen bevoegde openbare instelling een troef
 • Jobgerelateerde competenties

 • Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen opsporen met behulp van geregistreerde programma's
 • De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
 • De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen of vervangen (tandwielstellen, kogellagers, hydraulische verdelers, onderdelen van gestuurde processen, ...)
 • Een storing in de installatie lokaliseren en technische oplossingen en herstellingsvoorwaarden bepalen
 • De onderhoudsgegevens van een werkplaats of een dienst opvolgen, analyseren en afwijkingen vaststellen (kosten, onverwachte uitgaven, inventaris van losse stukken, ...)
 • Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken
 • De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie
 • Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen
 • De uitrusting wijzigen of aanpassen volgens de wettelijke of productievereisten (productiesnelheid, nieuwe producten, ...)
 • De technische documentatie van machines of installaties actualiseren (constructeursrichtlijnen, historiek van defecten, wetgeving, ...)
 • calendar_todayil y a 1 jour

  Emplois similaires

  info

  location_onBrussels, Belgique

  work StepStone

  Postuler:
  J'autorise expressément le Conditions générales