Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

014-2021 Tandartsassistent(e) / Gedecentraliseerd onthaal - CBD 6 maanden (BB-5FE0B)

Trouvé dans: Neuvoo BE

Description:

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 • kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 • instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 • actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

 • Functie

  De tandartsassistent(e) maakt deel uit van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

  De tandartsassistent(e) behoort tot de afdeling M.O.S. (Medische secretariaten, Onthalen en Sociale dienst).

  Ongeveer twintig onthaalmedewerkers maken het voltallige personeel van de gedecentraliseerde onthalen uit.

  De onthalen voor de afspraken en de tandartsassistent(e) vallen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de gedecentraliseerde onthalen.

  De afdeling M.O.S. valt onder de verantwoordelijkheid van de administratieve en financiële verantwoordelijke, die zelf onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur valt.

  Het ziekenhuis wordt geleid door de algemeen directeur.

  Taken en verantwoordelijkheden:

  De tandartsassistent(e) is belast met het steriliseren en schoonmaken van de boxen, vult er de voorraden van aan en voert diverse administratieve taken van de dienst stomatologie uit.

  Het dagelijkse werk bestaat uit:

 • Instrumenten steriliseren;
 • De boxen opruimen en schoonmaken;
 • Aan de stoel assisteren;
 • De stoel schoonmaken;
 • De voorraden aanvullen in de boxen en de dienst;
 • Contact opnemen met verschillende leveranciers;
 • Aanwezigheid van de studenten;
 • Bezetting van de boxen;
 • Procedure voor identitovigilantie;
 • Telefonische oproepen beheren/afspraken maken;
 • Bestellingen beheren;
 • Alle doorgegeven wijzigingen verwerken en onmiddellijk toepassen;
 • Patiënten ontvangen en informeren;
 • Diverse administratieve taken (kopiëren, faxen, klasseren ...);
 • Actief samenwerken met de andere diensten van het ziekenhuis;
 • De instructies van de leidinggevende uitvoeren en naleven;
 • Nuttige informatie, incidenten en klachten over de werking doorgeven aan de verantwoordelijke;
 • Aanwezigheden controleren via het afspraakprogramma;
 • Mails beheren.

  De tandartsassistent(e) moet in deze functie:

 • kunnen samenwerken, zodat de dienst vlot draait;
 • gemakkelijk in groep kunnen werken;
 • kunnen omgaan met de stress die soms gepaard kan gaan met de werkbelasting;
 • kunnen omgaan met patiënten die ongerust en soms moeilijk zijn;
 • prioriteiten kunnen stellen.

  De tandartsassistent(e) zal de volgende opleidingen verplicht volgen en toepassen:

 • Hoe omgaan met agressiviteit en geweld van de patiënt en zijn/haar familie;
 • Handhygiëne;
 • Identitovigilantie;
 • Communicatie.
 • De tandartsassistent(e) is verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagelijkse taken en het naleven van de opgelegde werkprocedures.

  Elke wijziging in de werkprocedure moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overste (N+1).

  De tandartsassistent(e) staat in rechtstreeks contact met verschillende diensten in het ziekenhuis: afspraken, medische archieven, centraal onthaal, facturering, de artsen.

  Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt een diploma hoger secundair onderwijs.
 • U hebt de opleiding tot tandartsassistent(e) gevolgd.
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (u bent geslaagd voor het Selor-examen).
 • U slaagt voor het bevorderings- of selectie-examen.
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel.
 • Profiel

  Kennis:

 • De tandartsassistent(e) moet een algemene kennis van het ziekenhuis hebben.
 • De tandartsassistent(e) moet de tweede landstaal kunnen gebruiken (slagen voor het Selor-examen).
 • Knowhow:

 • De tandartsassistent(e) moet het intranet, Outlook, Word en Excel kunnen gebruiken.
 • Hij of zij moet ook alle nuttige informatie voor zijn of haar beroepsactiviteit kunnen opzoeken en die kunnen toepassen.
 • Houding:

 • De tandartsassistent(e) moet het medisch geheim naleven. Hij of zij moet discreet zijn, nauwkeurig en methodisch kunnen werken, en prioriteiten kunnen stellen. Stiptheid is onontbeerlijk.
 • Hij of zij moet beschikbaar zijn op momenten waarop de werklast dat vereist.
 • De tandartsassistent(e) moet in staat zijn om in een team te werken en kunnen omgaan met de stress die een tijdelijke werkbelasting en ongeruste of moeilijke patiënten met zich brengen.
 • Hij of zij neemt initiatief, maar binnen de grenzen van zijn of haar bevoegdheden.
 • Hij of zij moet een luisterend oor bieden aan de patiënten, kunnen antwoorden op hun vraag en zin voor onthaal en menselijk contact hebben.
 • Opdrachten en waarden

  De tandartsassistent(e) kan zich vinden in de opdrachten en waarden van het UKZKF, die hieronder zijn opgesomd:

 • Interesse in het kind;
 • Samenwerking;
 • Respect;
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • Continue verbetering.

  Hiërarchie: Verantwoordelijke van de gedecentraliseerde onthalen

  Dienstrooster : 38 uur/week

  Datum indiensttreding : onmiddellijk

 • Taal

  Taal

  U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

  Aanbod

  Aanbod

 • Een contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
 • Gelijkgesteld met de graad van : administratief assistent Brutojaarloon voltijds : baremaschaal (sociaal charter): C 1/2/3
 • Min.: € 24.711,43 geïndexeerd (index 1,7410)

  Max.: € 41.714,71 geïndexeerd (index 1,7410)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • extralegale voordelen:
 • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);de volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80% in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;een jaarlijkse aanmoedigingspremie;een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan;
 • kinderdagverblijf ter plaatse.
 • Kandidatuur indienen

  Surf naar de website of het intranet van het UKZKF en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

  Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom zullen de diensthoofden ervoor zorgen dat deze informatie ook meegedeeld wordt aan de medewerkers van hun dienst.

  Dirk THIELENS

  Algemeen directeur a.i.

 • Online op: vr 12 februari 2021
 • Locatie: Brussel
 • calendar_todayil y a 5 jours

  Emplois similaires

  location_onBrussels, Belgique

  work Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

  Postuler:
  J'autorise expressément le Conditions générales