KU Leuven

Departement Architectuur (BB-5B880)

Trouvé dans: Neuvoo BE

Description:
Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in de architectuurgeschiedenis op de campus Leuven-Heverlee. We zoeken gemotiveerde kandidaten met de capaciteit om onderzoek te ontwikkelen in het raakvlak van architectuur (in het bijzonder constructie en de materialiteit van het bouwen) en geschiedenis, en met de capaciteit actief bij te dragen aan de onderwijsprogramma’s van het Departement. Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek in het brede veld van de architectuur, de door de mens gecreëerde gebouwde omgeving. Ontwerpen staat centraal. Van theorie en geschiedenis tot bouwtechniek en constructie, van erfgoedzorg tot stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap geldt voor ons maar één streefdoel: excellentie. Dit onderzoek wordt verricht in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven-Heverlee) en in de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel – Gent). Het Departement fungeert als internationaal expertisecentrum in deze domeinen en telt ruim 160 internationale doctorandi (www.architectuur.kuleuven.be).De vacature beoogt uitdrukkelijk de bestaande expertise binnen KU Leuven, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het Departement Architectuur verder te ontwikkelen en te combineren. Binnen het onderzoek naar de architectuur uit het verleden willen wij de volgende klemtonen leggen. In de eerste plaats zoeken wij naar een kandida(a)t(e) geïnteresseerd in de Europese architectuur van de periode voor de Franse Revolutie en voor de hoogbloei van de Industriële Revolutie (einde achttiende eeuw-begin negentiende eeuw). Hij/zij heeft ervaring opgebouwd in het onderzoek naar de materialiteit van de architectuur uit het verleden, in het bijzonder constructietechnieken uit het verleden, wat overeenstemt met de domeinen van Building Archaeology / Bauforschung en Construction History. Hij/zij kan bewijzen vertrouwd te zijn met het bouwhistorische onderzoek van architectuur in situ en heeft bovendien aantoonbaar ervaring verworven met het onderzoek van primaire schriftelijke bronnen en beeldmateriaal, relevant voor de architectuur uit de beoogde context. Hij/zij is bovendien geïnteresseerd in de ontwikkeling van de bouwwerf en van de actoren op de bouwwerf (architect, ingenieur, aannemer, bouwberoepen). Affiniteit met het brede domein van de erfgoedzorg wordt hierbij positief ingeschat, gezien de te verwachten synergie met aanwezige expertise in het Departement. Ervaring met digitale tools voor het bestuderen van architectuur uit het verleden (digital humanities en digitale technieken voor het documenteren van architecturaal erfgoed) verdient eveneens aanbeveling. De kandida(a)t(e) zal behoren tot de Afdeling Geschiedenis, Theorie en Kritiek van de Architectuur op de site te Leuven-Heverlee. Hij/zij zal deel uitmaken van een omgeving die niet alleen onderzoek gesteund door de humane en sociale wetenschappen, maar ook bouwtechnisch en ontwerpend onderzoek verenigt in het studieprogramma van de bachelor en master Ingenieurswetenschappen-architectuur, master (after master) of Conservation of Monuments and Sites, master (after master) of Human Settlements, en master (after master) of Urbanism, Landscape and Planning die verzorgd worden binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij/zij speelt een belangrijke rol in de verankering van het domein architectuurgeschiedenis binnen KU Leuven en meer bepaald binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen, waar dit vakgebied op een ruim honderdjarige traditie kan bogen.
  • U bent houder van een masterdiploma burgerlijk ingenieur-architect of architect, of een masterdiploma in de kunst- en architectuurgeschiedenis, geschiedenis, archeologie, of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeks- en onderwijsdomein beschreven hierboven.
  • U hebt aantoonbaar onderzoekservaring in het beoogde domein op een kwalitatief hoog niveau (publicaties, inschakeling in gereputeerde onderzoeksprogramma’s en –instituten, onderzoeksfinanciering).
  • Internationale ervaring verworven tijdens uw academisch curriculum en/of internationale beroepservaring, en/of samenwerking met praktijk uit andere disciplines, worden als een pluspunt beschouwd.
  • Onderwijservaring in de architectuur, ingenieurswetenschappen verbonden met het bouwen, erfgoed en verwante domeinen wordt eveneens positief ingeschat. U bent bereid het programma burgerlijk ingenieur-architect en de master after master programma’s van het Departement (inter)nationaal op de onderwijskaart te zetten.
  • U beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten, en bent collegiaal ingesteld. U bent tevens een ruimdenkende pleiter voor een dynamisch departement, een bekwame en toekomstgerichte pedagoog. U bent een bruggenbouwer enerzijds tussen praktijk, onderwijs en onderzoek, anderzijds tussen afdelingen, instellingen, organisaties en gemeenschappen.
  • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. 
  • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
  • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
undefined

calendar_todayil y a 5 jours

Emplois similaires

location_onLeuven, Belgique

work KU Leuven

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales