Gemeente Machelen G

Teamleider rein en wegen C4-C5 (BB-32CE6)

Trouvé dans: StepStone BE

Description:
De technische dienst heeft als doel de gehele (gebouwen)infrastructuur en openbare ruimte van de gemeente te beheren, te onderhouden of nieuw in te richten.  We gaan voor een professionele, kwaliteitsvolle dienstverlening met oog voor ecologie, duurzaamheid en energie-efficiëntie.  Het team rein-wegen onderhoudt en beheert het openbaar domein op een ecologische, duurzame en energie-efficiënte wijze. Dit betreft het dagelijks, periodiek en preventief onderhoud van het openbaar domein enerzijds en kleine aanpassingen en herstelling van openbaar domein anderzijds. De teamleider rein-wegen organiseert en optimaliseert de operationele werking van de ploeg rein-wegen, bestaande uit meewerkende ploegverantwoordelijken, arbeiders en hulparbeiders.   Resultaatsgebieden Coördineren van werken in eigen beheer en onderhoudswerken door derden Dit omvat o.m. volgende taken: Meewerken aan de opmaak van een veegplan en de jaarplanning voor het onderhoud van het openbaar domein, zorgen voor uitvoering ervan Meewerken aan de opmaak van jaarplanning voor heraanleg, inrichting en onderhoud van het gemeentelijk wegennet (onderhoudsplanning) Formuleren van voorstellen in verband met oplossingen en aanpak in allerlei technische dossiers, klachten en meldingen Opvolgen van onderhoudswerken en kleine herstellingswerken aan wegen en voetpaden in de gemeente door eigen diensten Opvolgen van werken in uitvoering op technisch en budgettair vlak   Organiseren en coördineren van de werking van het team Dit omvat o.m. volgende taken: Opmaken van een efficiënte planning van de ploegen rein en wegen Opvolging van meldingen van burgers i.s.m. ploegverantwoordelijken Verlenen van technisch advies inzake beheer van wegen Leveren van specifieke vakinhoudelijke bijdragen aan projecten Opvolging van de vergunningen inname openbaar domein (IOD)   Leidinggeven aan de medewerkers van het team Dit omvat o.m. volgende taken: Het aansturen, opvolgen en coachen van de medewerkers, feedback geven Zorgen voor een efficiënte werkverdeling De continuïteit van het team verzekeren (verlofaanvragen, overuren, permanentie, …) Mee uitzetten, ondersteunen en bewaken van de doelstellingen binnen het team   Instaan voor vlotte en correcte kennisoverdracht en informatiedoorstroming Dit omvat o.m. volgende taken: Zorgen voor een adequate rapportering aan de Projectleider en het diensthoofd technische dienst Zorgen voor goede informatie en communicatie binnen het team door teamoverleg Zorgen voor een efficiënte kennisoverdracht tussen medewerkers Vertalen van de wetgeving en regelgeving in werkbare procedures en richtlijnen voor de medewerkers   Beheren van het budget van het team Dit omvat o.m. volgende taken: Opstellen van een budgetvoorstel, controleren en goedkeuren van vorderingsstaten, inkomende facturen Instaan voor een vlotte en correcte communicatie met de verschillende betrokkenen Dit omvat o.m. volgende taken: Onderhouden van goede interne en externe contacten/andere overheden/nutsmaatschappijen/aannemers contact onderhouden met andere ploegen, andere gemeentelijke diensten   Leergierig zijn en openstaan voor veranderingen Dit omvat o.m. volgende taken : De nodige vorming volgen, de kennis kunnen integreren in de werking van de dienst Zichzelf voortdurend verbeteren, bereid zijn tot leren en groeien met veranderingen en de organisatie   Het takenpakket van een gemeente is verscheiden. Het is mogelijk dat jouw diensthoofd of  teamcoach ruimte  je andere taken geeft in overeenstemming met je profiel/ competenties. Je hebt basiskennis van de werking en besluitvorming van een lokaal bestuur. Je hebt een goede pc kennis (outlook, office). Je bent snel mee met nieuwe programma’s en wil je hierin verdiepen zoals o.a. een planningstool. Je hebt kennis van de regelgeving inzake wegenaanleg (standaardbestek 250,…), de wetgeving welzijn op het werk.   Waarde gebonden competenties Je wil jezelf voortdurend verbeteren: je informeert je over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen en inzichten pas je toe in de praktijk, je zoekt actief om de werking te verbeteren. Je bent klantgericht : je tracht de dienstverlening te optimaliseren,  je denkt vanuit en luistert naar de klant, je kan de leefwereld van je klant inschatten. Je kan samenwerken: je stimuleert samenwerking binnen en buiten je dienst, je bevordert de teamgeest en het respect voor diversiteit, je geeft opbouwende kritiek en feedback. Je bent betrouwbaar : Je handelt naar sociale en ethische normen, je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je toont voorbeeldgedrag.   Gedragscompetenties Je bent organisatie betrokken : Je houdt (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie,  je respecteert het beleidskader (doelen, waarden, cultuur,...). Je hebt overtuigingskracht : Je overtuigt door inhoud én aanpak, door adequaat op  weerstand te reageren, anderen te enthousiasmeren voor  je voorstellen en ideeën. Je bent een coach door medewerkers te stimuleren om zelf oplossingen te vinden, je  medewerkers in hun eigen functioneren te versterken, rekening houdend met hun eigenheid. Je neemt initiatief om structurele problemen op te lossen door bestaande situaties te verbeteren, efficiënt te werken, naar alternatieve oplossingen te zoeken Je bent resultaatgericht : Je gaat actief op zoek naar de beste manier om de doelstellingen te bereiken, opties tegen elkaar af te wegen, zo nodig het proces bij te sturen, naar alternatieven te zoeken. Je coördineert acties, tijd en middelen, je kan het overzicht bewaren, je houdt op realistische wijze rekening met de middelen, mensen en technieken.   Algemene aanwervingsvoorwaarden Je hebt minstens een diploma lager secundair onderwijs, bij voorkeur in een technische richting Je hebt minstens 4 jaar relevante ervaring binnen het werkdomein. Je hebt minimaal een rijbewijs B, een rijbewijs C is een troef (Heb je geen rijbewijs C, dan kan het lokaal bestuur je opleggen om (tijdens de diensturen) de nodige vorming hiertoe te gaan volgen). Je geniet de burgerlijke en politieke rechten   Je hebt een bewijs van goed gedrag en zeden (geen bezwarende overtredingen) Je bent medisch geschikt voor de functie (medisch onderzoek gebeurt door de arbeidsgeneesheer bij aanwerving) Je spreekt Nederlands Naast je wedde, die gebaseerd is op je niveau, je diploma en je relevante ervaring kan je genieten van bijkomende voordelen : maaltijdcheques ter waarde van € 8 jaarlijks 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar 14 feestdagen volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer fietsvergoeding flexibele arbeidstijden opleidingsmogelijkheden   Tevens is het lokaal bestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst die bijzondere premies toekent. Via de... Planning, LOS, C, Rijbewijs C, CIS, Onderhoud, Uitvoering, Technische dienst, JES, Overtuigingskracht, Samenwerken, Arbeidsvoorwaarden, Klanten inschatten, Vertaling, Autorijden, IT/dataverwerking, Samenwerking, Coachen, Technische dienst, Dienstverlening, Outlook, Kennisoverdracht, Ecologie, Duurzaamheid, Politiek, ISM, Energie-efficiëntie, Onderhoudsplanning, Communicatie, Juridische richting, Nederlands, Infrastructuur, Onderzoek Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! https://bit.ly/2jPYsZC For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d’emploi est disponible sur stepstone.be – Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! https://bit.ly/2jPYsZC Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!

calendar_todayil y a 2 jours

Emplois similaires

location_on1830, Belgique

work Gemeente Machelen

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales