Accent

Technicien Frigoriste (BB-F1FB6)

Trouvé dans: Neuvoo BE

Description:

Onze klant helpt op alle continenten stedenen bedrijven met het beheer het optimaliseren en valoriseren vanhun water energie en grondstoffen met name die afkomstig uit afvaldoor oplossingen voor een circulaire economie aan te reiken. Hun174.000 medewerkers dragen rechtstreeks bij tot de duurzameprestaties van de private en publieke klanten zodat deze mannen envrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen met aandacht voor hetmilieu. Daarom bedenken en ontwikkelen ze deskundige oplossingen omde hulpbronnen beter toegankelijk te maken om ze te bewaren en tevernieuwen met het oog op betere milieu- economische enmaatschappelijke prestaties. Op die manier bevoorraadt onze klantde wereld. De fundamentele waarden: verantwoordelijkheidsolidariteit respect innovatie klantgerichtheid en voorbeeldigheidvormen de basis voor de economische sociale en milieuprestaties vande onderneming. Werken bij onze onderneming betekent samen deveiligheid en de optimale werkomstandigheden garanderen van dewerknemers opleidingen in verschillende vakgebieden voorstellen dediversiteit van medewerkers waarborgen en de sociale duurzaamheidvan onze activiteiten tepromoten.
Description
Entant que Technicien Frigoriste (H/F) vous �tes amen�(e) � :

 • op�rer en qualit� de technicien expertfrigoriste aupr�s de diff�rents clients
 • effectuer des entretiens de pr�ventions desinstallations ainsi que les interventions curatives
 • r�diger des rapports vers vos responsablesd'�quipe
 • �tre en contact direct avec lesclients
 • identifier les travaux suppl�mentairesde r�novation ou d'adaptation de l'installation

Votreprofil
En tant que Technicien Frigoriste (H/F) :
 • vous dispos� d'un dipl�me A2 ou bachelier en�lectrom�canique
 • vous avez une premi�reexp�rience de min 3 ans en tant que frigoriste
 • vous �tes titulaire de l'agr�gation froid
 • vous avez une bonne connaissance desrefroidisseirs d'eau industriels
 • vous pouvezreporter et interpr�ter sur un diagramme de Mollier des param�tresrelev�s sur une installation
 • vous ma�trisezles divers d�marreurs de puissance des moteurs �lectriquesindustriels
 • vous �tes pr�t � effectuer untravail d'itin�rant

Nousoffrons
Een marktconform loon + extralegalevoordelen 20dagen vakantie + 15 ADV dagen Boeiende en gevarieerdeprojecten Internationale omgeving Doorgroeimogelijkheden Alsbelangrijke speler in de duurzame ontwikkeling moet een performanten ambitieus samenlevingsmodel promoten en ontwikkelen. Wij zijneen menselijke onderneming die haar medewerkers verenigt rondsterke waarden. Door sterke verbintenissen aan te gaan bereiden wijde toekomst voor van onze medewerkers onze klanten en de burgers.
 • Optimale werkomstandigheden
 • Diversiteit van de medewerkers een belangrijketroef voor succes
 • Maatschappelijk verantwoordondernemen overal en voor iedereen
 • Onzeonderneming zet ook in op sociaal vlak. Aangemoedigd door onzemedewerkers organiseren wij ieder jaar verschillendesolidariteitsacties in samenwerking met lokale verenigingen.

calendar_todayil y a 2 jours

report

location_on Saint-Ghislain, Belgique

work Accent

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires