Accent A

Ploegbaas schrijnwerker (BB-8329E)

Trouvé dans: Xpatjobs BE

Description:
Onze klant is binnen regio Vlaams-Brabant eenbekende speler in de wereld van de bouw. Met een heel team aanervaren medewerkers stampen ze sleutel-op-de-deur uit de grond.Jaarlijks realiseren ze zo''n 42 projecten in verschillendebouwstijlen. Ze stellen kwaliteit wel steeds boven kwantiteit. Ditis een waarde die ze ook hoog aanschrijven bij hun ongeveer 50eigen medewerkers en vaste onderaannemers. Daarnaast hebben ze eeneigen schrijnwerkerij waarbij ze zich toespitsen op het maken enplaatsen van deuren en trappen. Deze combinatie van algemenewoningbouw en schrijnwerkerij maakt dat onze klant van alle marktenthuis is en aan hun eigen klanten een afgewerkt totaalconceptkunnenbieden.FunctiebeschrijvingOnzeklant uit regio Deurne zoekt nieuwe medewerkers om nieuwe ploegenop te starten. Voor deze vacature als ploegbaas schrijnwerker zalje dagelijks onderstaande taken uitoefenen: jebent iedere dag aanwezig op het bedrijf tussen 6h en 6h30;samen met een collega ga je eerst al hetnodige materiaal laden in de camionette;daarna vertrek je samen met jouw collegaschrijnwerker van het bedrijf uit naar de verschillende werven;deze werven bevinden zich in de regioOost-Brabant langs de as Tervuren/Leuven/Diest;jouw werkdag start om 7h30 op de werf;jouw werkdag eindigt op de werf om 16h30;je bent verantwoordelijk voor de dagelijksewerking op de werf; je voert alle werken uitaan de hand van een bouwkundig en technisch plan;je stuurt jouw collega schrijnwerker aan;soms geef je leiding aan meerdereschrijnwerkers; je werkt voornamelijk opnieuwbouwwerven; soms voer je ook werken uitvoor renovatieprojecten; je bentverantwoordelijk voor het plaatsen van binnendeuren;je bent verantwoordelijk voor het plaatsen vanhouten trappen; bij renovatieprojecten breekje oude elementen eerst af (zoals binnendeuren en kozijnen);je plaatst verfdeuren; jeplaatst massief houten binnendeuren; jeplaatst gefineerde binnendeuren; je helpt bijhet plaatsen van brandwerende deuren; jeplaatst kozijnen; je zaagt deurlijsten zelf opmaat; je plaatst deurlijsten (aan 45 of aan90); je plaatst laminaat;je plaatst plinten; jeplaatst trapleuningen; je plaatst voornamelijkkwartwenteltrappen; je plaatst rechte trappen;je plaatst dubbele kwartwenteltrappen;je plaatst klein bordessen;je plaatst groot bordessen;waar nodig voer je aanpassingen uit op dewerf; waar nodig meet je nog dingen uit op dewerf; je werkt alle geplaatste binnendeuren entrappen nauwkeurig af; je gebruikt je eigenbasis handgereedschap voor een schrijnwerker op de werf;je draagt zorg voor alle nog te plaatsenschrijnwerk-elementen; je draagt zorg voor hetwerkmateriaal dat je ter beschikking krijgt van het bedrijf;je rapporteert aan de technischverantwoordelijke; je overloopt de uitgevoerdewerken met de projectleider of werfleider; jecommuniceert extra benodigdheden naar het atelier toe;je helpt andere collega''s waar nodig;je laat de werf telkens proper en netjesachter; per uitzondering spring je bij in hetatelier; je communiceert problemen enuitdagingen vlot en transparant naar collega''s enverantwoordelijken toe; je zet jouw eigenveiligheid en die van jouw collega''s ten alle tijde op de eersteplaats.Functie-eisenVoordeze functie als ploegbaas schrijnwerker regio Deurne verwachten weiemand die mee aan de kar van het bedrijf wil trekken. Verder benje in het bezit van onderstaande eigenschappen:je raakt iedere ochtend zelfstandig tot aan hetbedrijf te Deurne; je kan al concrete ervaringvoorleggen als schrijnwerker; bij voorkeur hebje al (een eerste) ervaring in het leiding geven aan een collegaschrijnwerker; indien dit nog niet het gevalis groei je graag op zeer korte termijn door naar deverantwoordelijke van een ploeg schrijnwerkers;je bent in het bezit van een uitgebreidekennis over hout; je bent iemand met eenno-nonsense werkmentaliteit; het is eenpluspunt als je een opleiding hebt genoten als schrijnwerker of inde houtbewerking; je bent iemand dieinitiatief neemt en werk ziet; je bent iemanddie on the spot beslissingen kan nemen en knopen kan doorhakken;je bent bereid overuren te presteren als ditbetekent dat je een werf kan afronden; bijvoorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs B;moest je in het bezit zijn van een rijbewijs Czou dit zeker een meerwaarde zijn; je beschiktover een technisch inzicht; fysiek zwaar werkschrikt jou niet af; je werkt graag met hout;je bent flexibel naar verschillende werventoe; je bent een teamspeler;je kan mensen motiveren;je bent flexibel naar verschillende afstandentoe; je bent iemand die precisiewerkbelangrijk vindt; je hecht belang aan hetuitvoeren van kwalitatief werk; je hebt eenprobleemoplossend denkvermogen waarmee je eerst zelf tot eenoplossing tracht te komen voor je de verantwoordelijke telefonischcontacteert; je bent iemand die graagverantwoordelijkheid draagt; je leert nogsteeds graag nieuwe dingen bij; je hebt oogvoor detail; je hecht veel belang aan hetcorrect toepassen van alle geldende veiligheidsregels.ArbeidsvoorwaardenJekomt terecht in een enorm

calendar_todayil y a 6 jours

report

location_on Antwerp , Flanders, Belgique

work Accent

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires