VLIR-UOS V

Financial advisor (h/f/x) (BB-A6580)

Trouvé dans: Xpatjobs BE

Description:
VLIR-UOS VLIR-UOS VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en partnerlanden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Zo financiert VLIR-UOS samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast kent VLIR-UOS beurzen toe aan studenten uit Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en partnerlanden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in partnerlanden en de ontwikkelingsrelevante internationalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. VLIR-UOS is onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en geniet financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). De hoofdzetel in Brussel telt een twintigtal werknemers, onderverdeeld in 4 diensten (programmadienst, financile dienst, transversale dienst, ondersteunende dienst). Description Description VLIR-UOS zoekt een financial advisor (m/v/x) Als n van de 3 medewerkers van de financile dienst van VLIR-UOS rapporteer je aan het diensthoofd van de financile dienst en ben je in hoofdzaak verantwoordelijk voor onderstaande resultaatsgebieden, in samenwerking met collega''s van de financile dienst en van andere diensten. Je krijgt hierbij belangrijke verantwoordelijkheden maar kan hierbij uiteraard rekenen op interne en externe ondersteuning.MiddelenbeheerVLIR-UOS is een niet-uitvoerende koepelorganisatie die subsidies van de federale overheid beheert voor projecten uitgevoerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen i.h.k.v. ontwikkelingssamenwerking. In dat verband situeren zich devolgende taken: Opstellen van de kalender en opvolging van de vooruitgang van het controleproces van projectafrekeningen; Opmaken en indienen van geaggregeerde projectafrekeningen ten aanzien van de financierende overheid (DGD); Uitwerken van een risicobeleid en meewerken aan het organiseren, opvolgen en controleren van audits (financieel en organisationeel); Ondersteuning bieden bij de administratieve afhandeling van de auditgunningen; Budgetbeheer: actualiseren van de algemene begroting van het lopende meerjarenprogramma en rapporteren naar het directiecomit en Bureau UOS; Opvolgen van de cash flow volgens het beleid terzake; Ondersteuning (analyse en synthese) bieden bij het beheer van eventuele alternatieve financieringsbronnen die in de toekomst zouden aangeboord worden.Financile databeheerAls koepelorganisatie heeft VLIR-UOS een uniek perspectief. Dat perspectief moet zich meer dan ooit vertalen in een meerwaarde voor de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen op het vlak van visualisatie en ontsluiting van (financile informatie) over de beheerde middelen en gefinancierde projecten.Je speelt in dit verband een belangrijke rol in het verbinden van de financile dienst met de transversale dienst, waar digitaliseringsprojecten worden beheerd, opdat de financile informatie gevisualiseerd kan worden. Je verwerkt de data van projectafrekeningen zodat beleidsrelevante informatie naar boven komt (bestedingsgraden van projecten, spreiding van bestedingen over de werkingsjaren heen, spreiding over diverse budgetlijnen, type kosten eigen aan de verschillende projecttypes). Je staat de financile dienst bij in de switch naar een nieuw boekhoudpakket waarbij in overleg met een externe consultant de door de organisatie gewenste financile dashboards worden uitgewerkt (bv. begroting versus bestedingen). Verder werk je mee aan de visualisatie van interne controleprocessen, zoals bijvoorbeeld de facturatiegoedkeuringsflows.Financile projectopvolgingJaarlijks dienen de projecten/programma''s overzichten in van hun bestedingen (afrekeningen'') in volgens een bepaald rapporteringsformaat. VLIR-UOS moet hierop enige controle uitvoeren als kwaliteitsgarantie t.a.v. de financierende overheid, zonder hierbij de rol die verschillende diensten binnen de Vlaamse universiteiten en hogescholen hierin reeds opnamen te dupliceren. Het controlebeleid wordt steeds verder verfijnd en er wordt van VLIR-UOS verwacht om, naast de uitvoering van bepaalde controles, meer te gaan inzetten op leerprocessen en feedback aan de projectpartners in functie van optimalisatie van financieel projectbeheer.In dit verband situeren zich dan ook de volgende taken: Plannen en proactief opvolgen van indiening van financile projectafrekeningen door de academische projectpartners; Nazicht van de financile projectafrekeningen (conformiteit met de financile richtlijnen), en plannen en opvolgen van risico-analyses van partnerinstellingen; Bespreken van de financile rapportering met de projectpromotoren, de financile diensten van de Vlaamse universiteiten/hogescholen en de programme managers van VLIR-UOS; Onderling afstemmen van financile aangelegenheden tussen de financile dienst en de programmadienst; Verzamelen van veel gemaakte fouten in projectrapporteringen, de meest gestelde vragen, en de lessons learned; Opleidingen uitwerken en geven a

calendar_todayil y a 2 jours

report

location_on Brussels , Brussels, Belgique

work VLIR-UOS

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires