Familiezorg West-Vlaanderen vzw F

Verzorgende-zorgkundige bij Thuiszorg De Zon (BB-FBEB4)

Trouvé dans: Xpatjobs BE

Description:
Algemene taken Jebiedt ondersteuning in het huishouden (maaltijden bereiden, wassen / strijken, de woning onderhouden, boodschappen doen...) Jebiedt hulp bij de persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden, specifieke lichamelijke zorgen...) Jestaat in voorde opvang van de kinderen (verzorging, begeleiden bij spel en huistaak, naar school brengen...) Jebrengt een rustige en bemoedigende sfeer (ondersteunen op moeilijke momenten, begeleiden bij doktersbezoek of bij ontspanningsactiviteiten...) Jewerkt samen met de eventuele zorgpartners (thuisverpleegkundigen, vrijwilligers...) Algemeen profiel Je hebteen van de volgende diploma''s:Verzorgende (zorgkundige, thuis- en bejaardenzorg, personenzorg, kinderzorg, gezinssanitaire helpster, gezin- en ouderenhelpster)Verpleegaspirant / gezondheids- en welzijnswetenschappenBijzondere jeugdzorg / jeugd- en gehandicaptenzorg / leefgroepenwerkingBegeleider in de kinderopvangAnimatie in de ouderenzorgGegradueerde in het studiegebied gezondheidszorg of sociaalagogisch werk van het hoger beroepsonderwijs, bv. psychiatrische verpleging Jebent vriendelijk, hoffelijk en behulpzaam. Jebent zorgvuldig en hebt zin voor huishouden en verzorgen. Jekan je vlot aanpassen. Jebeschikt over goede sociale vaardigheden. Jebent bereid om aan een sollicitatieproef deel te nemen. Over een auto beschikken is een meerwaarde, zodat je jevlot kan verplaatsen binnen een ruime regio. Naast deze basiszorg is Familiezorg West-Vlaanderen vzw gespecialiseerd in volgende vormen van gezins- en ouderenzorg. Ook voor deze zorgverlening werven wij regelmatig verzorgenden aan . Zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis en acute zorg Als verzorgende binnen de dienst ontslagzorg en acute zorg ondersteunje clinten die nood hebben aan laagdrempelige, onmiddellijke zorg aan huis, naar aanleiding van een ziekenhuisontslag of een dringende, onverwachte zorgsituatie. Niet alleen beantwoord jeaan het algemeen profiel van onze verzorgenden; je beschikt extra ook over de volgende kwaliteiten: Je hebteen grote deskundigheid en ruime beroepservaring. Je past jevlot aan aan nieuwe situaties. Je kan op korte tijd goed contact leggen en vertrouwen opbouwen. Jeziet werk en kan organiseren. Je bent bereid om die taken op te nemen die de clint in deze periode van tijdelijke afhankelijkheid het meest nodig heeft. Jekan zeer goed observeren. Je hebteen grote teamgeest. Jebent bereid om binnen een ruime regio te werken. Kleine zorgpakketten Soms zijn vooral korte zorg- en assistentiebeurten nodig om iemand thuis te kunnen verzorgen, al dan niet in combinatie met andere zorgvormen. Als verzorgende binnen de dienst kleine zorgpakketten heb jeeen flexibel en gevarieerd takenpakket bij clinten die vooral nood hebben aan kortdurende, persoonlijke en praktische zorg. Specifieke taken kunnen bijvoorbeeld zijn: Jehelpt de clint klaarmaken (wassen, kleden, ontbijt) ter voorbereiding van dagverzorging buitenshuis ofje biedt opvang na thuiskomst van dagverzorging of dagbehandeling (avondmaal, avondtoilet) Jestaat in voor de voor- en naschoolse zorg voor kinderen bij ernstige ziekte van de ouders Niet alleen beantwoordje aan het algemeen profiel van onze verzorgenden;je beschikt extra ook over de volgende kwaliteiten: Jebent enthousiast voor korte interventies. Jehoudt van afwisseling. Jebent doortastend, kan vlug en vlot werken en organiseren. Je bent deskundig en vaardig in verzorgende taken. Jekiest ervoor flexibel te werken en bent bereid tot weekendwerk. Jebeschikt over een auto, zodat je jevlot en snel kan verplaatsen. Doelgroepenzorg Meer en meer personen met personen met bijzondere zorgnoden wonen thuis, en niet langer in een gespecialiseerde voorziening. Het gaat om mensen met specifieke chronische aandoeningen, personen met een psychische of psychiatrische problematiek, personen met een beperking/handicap, personen met dementie Ook heel wat gezinnen in kansarmoede doen een beroep op gezinszorg. Als verzorgende binnen de dienst doelgroepenzorg draag jede ondersteuning van n of meer van deze doelgroepen een bijzonder warm hart toe. Naast de algemene huishoudelijke en verzorgende taken komt het belang van volgende aspecten sterk naar voor: Jebiedt psychosociale en agogische ondersteuning: bij het aanleren van vaardigheden, bij de begeleiding en opvoeding van kinderen, bij de ondersteuning van therapietrouw Jewerkt nauw en doelgericht samen met collegas en met andere zorgverleners. Niet alleen beantwoordje aan het algemeen profiel van onze verzorgenden;je beschikt extra ook over de volgende kwaliteiten: Jekan een vertrouwvolle relatie opbouwen met de clinten. Jehebtgoede communicatieve vaardigheden en je bentmeerzijdig partijdig ingesteld. Jevindt het belangrijk te kunnen werken aan zorgdoelen op middellange termijn. Jehoudt van reflectie, overleg, vorming en samenwerking. Jebent bereid tot weekendwerk in ee

calendar_todayil y a 4 jours

report

location_on Bruges , Flanders, Belgique

work Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires