Solidagro S

Externe consultant (m/v/x) Ontwikkeling Belgisch luik DGD-programma 2022-2026 (BB-FF0D8)

Trouvé dans: Xpatjobs BE

Description:
Omschrijving van de vacature

Inleiding en context

a) Doelstelling van het project

Viva Salud en Solidagro werken in het kader van een gemeenschappelijk programma samen met een 3de ngo, KIYO, en dit programma wordt meegefinancierd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sinds 2017 en tot eind 2021. Dit programma hanteert een rechtenbenadering en is actief in 11 landen, waaronder Belgi.

Viva Salud en Solidagro willen een nieuw gemeenschappelijk programma ontwikkelen voor de periode 2022-2026 met twee andere Belgische ngos: FIAN Belgium en Quinoa, die beide uitsluitend in Belgi werken. We willen dat dit nieuw gemeenschappelijk programma een gentegreerd en coherent Belgisch luik krijgt waarvan de synergin en complementariteit duidelijk blijken door

1) een voldoende gedetailleerde veranderingstheorie om implementatie en kwaliteitsopvolging te garanderen;

2) specifieke doelstellingen en coherente resultaten en 3) meetbare en realistische indicatoren die de organisaties toelaten de uitvoering en de rapportering te vergemakkelijken.

b) 4 organisaties

Hoewel de aanwerving van een externe consultant op logistiek en financieel vlak van Viva Salud en Solidagro uitgaat, zijn de 4 organisaties die een gemeenschappelijk programma voor 2022-2026 willen opstellen hierbij betrokken.

Viva Salud ondersteunt de ontwikkeling van een uitgebreide sociale beweging ter bevordering van rechtvaardige sociale, economische en politieke verhoudingen. Daarvoor werkt Viva Salud samen en in solidariteit met partners en netwerken die zich mobiliseren voor het recht op gezondheid, soevereine ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in Palestina, de Filipijnen en de DR Congo, op internationaal en Belgisch niveau.

Solidagro draagt bij aan de wereldwijde verwezenlijking van het recht op voedsel en water door het agro-ecologische voedselsysteem te promoten. In de hele keten van productie tot consumptie wil Solidagro organisaties en individuen ervan overtuigen zich tot de agro-ecologische landbouw en haar producten te wenden. Solidagro versterkt bewegingen die agro-ecologie verdedigen en pleit bij overheden voor het scheppen van een juridisch kader en een efficint beleid dat de agro-ecologie bevordert. Solidagro draagt bij tot de inperking van machtsconcentratie in het industrile voedingssysteem, tot meer onafhankelijkheid in de voedselvoorziening voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

FIAN Belgium is een mensenrechtenorganisatie die strijdt voor het verwezenlijken van het recht op adequate voeding. FIAN Belgium is de Belgische afdeling van FIAN International en steunt de strijd voor het recht op voedsel, zowel op internationaal vlak in partnerschap met de andere FIAN-afdelingen en sociale bewegingen, als hier in Belgi, waar de organisatie samenwerkt met landbouwbewegingen, burgercollectieven, solidariteitsverenigingen en alle sociale bewegingen die een transitie eisen naar duurzame voedingssystemen met respect voor het recht op voeding. Onze strategie bevat 5 actie-assen: belangenbehartiging, mobilisering, ondersteuning van sociale bewegingen, ondersteuning van concrete strijdgevallen en kennisopbouw.

Quinoa heeft als algemeen objectief het begeleiden van burgers, jongeren in het bijzonder, naar een beter begrip van politieke, sociale, economische, culturele en ecologische belangen in de hedendaagse wereld om zo hun potentieel te versterken om zich duurzaam, individueel en collectief, te engageren voor alternatieven die sociale verandering brengen.

c) Wat bestaat er al?

Elke organisatie beschikt op dit moment over een Belgisch werkingsluik. Bij Viva Salud en Solidagro gaat het om een gemeenschappelijk programma. FIAN Belgium en Quinoa hebben elk hun eigen programma. De 4 organisaties hebben een gemeenschappelijk verhaal (zie bijlage) ontwikkeld en elke organisatie beschikt over een strategisch kader of ToC om haar werk in Belgi de komende jaren te ontwikkelen. De 4 organisaties hebben hier al onderling over uitgewisseld en hebben reeds potentile synergin en complementariteit gedentificeerd. Er is een Belgische groep , belast met de uitwerking van een Belgische luik voor het programma 2022-2026, die uit 5 leden bestaat: een persoon per organisatie en een cordinator van het huidige gemeenschappelijke programma van Viva Salud en Solidagro.

Einddoel van de interventie

De Belgische groep van Viva Salud, Solidagro, Quinoa en FIAN Belgium begeleiden in de ontwikkeling van een coherente en gentegreerde gemeenschappelijke veranderingstheorie voor het programma Belgi en ook van een logische kader met specifieke doelstellingen, resultaten en indicatoren die uit deze veranderingstheorie zullen voortvloeien. De veranderingstheorie moet ook voldoende gedetailleerd zijn om de implementatie e

calendar_todayil y a 4 jours

report

location_on Sint-Niklaas , Flanders, Belgique

work Solidagro

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires