Vacatures

  Project Manager Activeringsteams - Bruges, België - POM West-Vlaanderen

  POM West-Vlaanderen
  POM West-Vlaanderen Bruges, België

  1 maand geleden

  Meer tonen Baan instorten
  Default job background
  Voltijd
  Beschrijving
  POM West-Vlaanderen, provinciaal agentschap met een hart voor ondernemers Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier.
  Functieomschrijving Hebben data en gegevensverwerking geen geheimen voor jou? Zijn bemiddelen en verbinden een tweede natuur? Draag je graag je steentje bij aan een efficiënter ruimtegebruik in West-Vlaanderen? Dan ben jij de project manager die we zoeken Doelstelling van de functie
  Als project manager Activeringsteams ben je de voortrekker voor het activeren van onbenutte bedrijfsgronden in West-Vlaanderen. Je staat in direct contact met de eigenaars van deze gronden en werkt nauw samen met de provinciale dienst ruimtelijke planning, de streekwerking van de Provincie en de streekintercommunales.
  Functiecontext
  West-Vlaanderen wordt geconfronteerd met een nijpend tekort aan bedrijventerreinen, alsook met het verouderen, vervallen en in ongebruik raken van bestaande bedrijfsgronden. Om de economische groei in onze provincie te blijven ondersteunen, is het van groot belang dat deze schaarse ruimte optimaal benut wordt. Dit betekent ondermeer de activering van onbenutte bedrijfsgronden, zuiniger ruimtegebruik en een beter beheer van nog niet beheerde bedrijventerreinen.
  Het team Data, Studie en Advies van POM West-Vlaanderen neemt het voortouw in dit activeringswerk. Wij verzamelen, analyseren en verspreiden sociaal- en ruimtelijke economische data en actualiseren deze continu. Functieomschrijving
  • Als project manager Activeringsteams werk je mee aan de activering van onbenutte bedrijfsgronden. Je doet dit in overleg met de provinciale dienst ruimtelijke planning, de streekwerking van de Provincie en met de streekintercommunales.
  • Je houdt de databank van de te activeren gronden actueel en volgt specifieke cases/dossiers op.
  • Op basis van de databank neem je contact op met eigenaars van onbenutte bedrijfsgronden. Je gaat met hen in gesprek over de mogelijkheden en brengt hen in contact met de juiste instanties. Waar nodig breng je de juiste partijen rond de tafel in functie van afstemming en overleg.
  • Je zorgt voor periodieke rapportages en verslaggeving naar je leidinggevende en de provinciale dienst ruimtelijke planning.
  • Tenslotte draag je vanuit jouw expertise ook bij aan de ruimere werking van het team Data, Studie en Advies rond ruimte om te ondernemen. Zo werk je mee aan de opmaak van de halfjaarlijkse monitoring van het beschikbare aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, onderbouwing van het provinciale beleid inzake 'Zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen', diverse ruimtelijk-economische analyses of ander beleidsondersteunend onderzoek.
  Profiel
  • Je beschikt over voldoende kennis omtrent gegevensverwerking (Excel, Acces), koppeling van databanken, dataontsluiting en voorstellingswijzen. Kennis van GIS-software en -beheer is een groot pluspunt.
  • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Je bent klantgericht en diplomatisch ingesteld. Je neemt van nature een bemiddelende rol op en hebt voldoende empathisch vermogen.
  • Je bent een teamplayer bij wie het gezamenlijk resultaat voorop staat.
  • Je bent leergierig en kan je snel inwerken in de toepassing en interpretatie van diverse regelgeving (vergunningen).
  • Je beschikt over sterke planmatige en organisatorische vaardigheden en bent zelfstandig en nauwgezet.
  • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden (o.a. occasioneel avond- en weekendwerk).
  • Kennis van of ervaring met marketing en vastgoed is een pluspunt. Ook een commerciële feeling of commerciële ervaring kan zeker van pas komen.
  Plaats van tewerkstelling
  De afdeling Data, Studies & Advies is gevestigd in Ondernemerscentrum Brugge (Jan Van Eyckplein 2, Brugge). Voor het uitvoeren van je job maak je regelmatig verplaatsingen binnen de provincie. Aanwervingsvoorwaarden
  • Je beschikt over een master- of bachelordiploma, bij voorkeur in een relevante richting[1]. Als je niet beschikt over een masterdiploma, moet je slagen voor de capacitaire proef om aan het verdere verloop van de procedure deel te nemen.
  • Je beschikt over minstens 2 jaar relevante professionele werkervaring.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
  • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de functie:
  Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Aanbod Groepsverzekering Maaltijdcheques Individuele hospitalisatieverzekering 13e maand Vakantiegeld
  • We bieden een projectmatige tewerkstelling aan met een contract van onbepaalde duur in een voltijdse functie. Er is tot eind 2025 financiering vanuit de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor deze functie. Daarna volgt een evaluatie van de werking.
  • Een verloning volgens de graad van adjunct-adviseur (de weddeschaal A1a – A3a) met toekenning van relevant bevonden anciënniteit. Aan de huidige index (december 2023) bedraagt de maandelijkse brutowedde in de weddeschaal A1a: minimum € 3.714 en maximum €
  • Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 bruto), pensioenverzekering en hospitalisatieverzekering.
  • 35 vakantiedagen en glijdende werkuren.
  • Mogelijkheden voor zelfontplooiing en participatie aan conferenties en inspiratiedagen.
  Selectieprocedure
  • Screening kandidatuurstelling
  Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma('s) en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie. Bij onduidelijkheid rond bepaalde aspecten nemen we contact met op met de kandidaat.
  • Thuisopdracht (weging 50)
  De visie, kennis en een aantal competenties worden getoetst aan de hand van één of meer inhoudelijke cases. Om te slagen en over te gaan naar de volgende stap van de selectieprocedure behaal je minimum 60% voor deze opdracht.
  Deze thuisopdracht wordt verstuurd via mail op maandag 24 juni 2024. Kandidaten hebben tot zondagavond 30 juni 2024 om 23u59 de tijd om deze ingevuld terug te sturen naar
  • Assessment
  Capacitaire, psychotechnische proeven, een interview en één of meer cases en/of rollenspelen. De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend en kunnen aan bod komen tijdens het mondeling gesprek. Een extern bureau neemt dit assessment af.
  Kandidaten zonder masterdiploma moeten eerst slagen voor de assessmentproef met niveau- of capaciteitstest voor niveau A.
  • Mondelinge proef (weging 50)
  Een interview waarbij onder meer de motivatie, persoonlijkheid, algemene inpasbaarheid, de affiniteit met de functie en de nodige competenties voor de functie worden nagegaan. Er kan eveneens feedback gevraagd worden over de thuisopdracht en het assessment. De kandidaten moeten minimum 60% behalen voor deze proef.
  Na de selectieprocedure wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt. De geslaagde kandidaten zullen volgens deze rangschikking worden voorgedragen met voorstel tot indienstneming.
  Wervingsreserve
  We leggen een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aan gedurende één jaar.

  We hebben nog meer actuele vacatures op dit gebied die je hieronder kunt vinden